rapos group soft type interlining used as embroidery backing

วีราเน่นิ่ม

rapos group low formaldehyde text logo

วีราเน่นิ่มใช้ในการรองปัก หลังปักเสร็จสามารถตัดออกได้ง่ายดายและเรียบร้อย

วีราเน่นิ่ม

rapos group low formaldehyde text logo

วีราเน่นิ่มใช้ในการรองปัก หลังปักเสร็จสามารถตัดออกได้ง่ายดายและเรียบร้อย

rapos group soft type interlining used as embroidery backing

ข้อดีของวีราเน่นิ่ม

 

สารฟอร์มาลีนต่ำ

โครงสร้างและความหนาสม่ำเสมอทั้งผืนผ้า

เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความนุ่มนวล

ตัดได้ง่ายและเรียบร้อยหลังการปัก

ข้อดีของวีราเน่นิ่ม

 

สารฟอร์มาลีนต่ำ

โครงสร้างและความหนาสม่ำเสมอทั้งผืนผ้า

เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความนุ่มนวล

ตัดได้ง่ายและเรียบร้อยหลังการปัก

ประเภทวีราเน่นิ่ม

 

เราจำหน่ายวีราเน่นิ่ม 6 ชนิด จากชนิดบางสุด (รหัส 0020TB) ถึงชนิดที่หนาสุด (80S)

 

0020TB W (Thermobond): หน้ากว้าง: 40 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

0020TB B (Thermobond): หน้ากว้าง: 40 นิ้ว | สี: ดำ | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

30S: หน้ากว้าง: 44 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

40S: หน้ากว้าง: 44 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

50S: หน้ากว้าง: 44 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

80S: หน้ากว้าง: 44 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 50 หลา

 

การเก็บรักษา

 

เราแนะนําให้เก็บวีราเน่นิ่มในรปูแบบม้วนเช่นเดียวกับตอนซื้อ ควรเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก เก็บให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ ความร้อน ความชื้น และ แสงแดด

 

สนใจสั่งซื้อ

 

หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดต่อเราผ่านทางแบบสอบถามด้านล่าง หรืออีเมลมาที่ info@rapos.com หรือโทร 02-010-1000

 

rapos group interlinings on storage rack

ประเภทวีราเน่นิ่ม

 

เราจำหน่ายวีราเน่นิ่ม 6 ชนิด จากชนิดบางสุด (รหัส 0020TB) ถึงชนิดที่หนาสุด (80S)

 

0020TB W (Thermobond): หน้ากว้าง: 40 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

0020TB B (Thermobond): หน้ากว้าง: 40 นิ้ว | สี: ดำ | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

30S: หน้ากว้าง: 44 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

40S: หน้ากว้าง: 44 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

50S: หน้ากว้าง: 44 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 100 หลา

80S: หน้ากว้าง: 44 นิ้ว | สี: ขาว | ความยาวต่อม้วน: 50 หลา

 

การเก็บรักษา

 

เราแนะนําให้เก็บวีราเน่นิ่มในรปูแบบม้วนเช่นเดียวกับตอนซื้อ ควรเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก เก็บให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ ความร้อน ความชื้น และ แสงแดด

สนใจสั่งซื้อ

 

หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดต่อเราผ่านทางแบบสอบถามด้านล่าง หรืออีเมลมาที่ info@rapos.com หรือโทร 02-010-1000

 

rapos group interlinings on two storage racks

ติดต่อเรา