gem logo

วีราเน่ฉีกง่ายพิเศษ GEM

formaldehyde free and fire retardant text ticks

วีราเน่ฉีกง่ายพิเศษ GEM ถูกออกแบบมาเพื่อรองปักงานคุณภาพสูงเช่นเสื้อผ้าเด็ก จุดเด่นคือการฉีกออกง่ายเป็นพิเศษซึ่งทำให้ด้านหลังงานปักเรียบเนียนสนิท

องค์ประกอบของวีราเน่ฉีกง่าย GEM

 

ทําจากใยโพลิโพรพิลีน  100%  | ไร้ปลอดสารฟอร์มาลีน | กันไฟลาม (มาตรฐานกันไฟลาม : ประเภท 1 – สภาพเดิมหลังการซักและซักแห้ง : จุดไฟติดแต่ดับ)

 

ข้อดีของวีราเน่ฉีกง่าย GEM

 

ฉีกได้ 2 ทิศทาง

ฉีกออกง่ายเป็นพิเศษหลังการปัก

ไม่มีขอบคม

ไม่แข็งตัวหลังการซัก

ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง

การรับรองมาตรฐาน

 

วีราเน่ฉีกง่ายพิเศษ กันไฟลาม และ ปลอดสารฟอร์มาลิน

ไม่พบสารฟอร์มาลีน (BS EN ISO 14184-1:1999)

มาตรฐานกันไฟลาม: ประเภท 1 – สภาพเดิม หลังการซัก และ หลังซักแห้ง: จุดไฟติดแต่ดับ

 

 
 

องค์ประกอบของวีราเน่ฉีกง่าย GEM

 

ทําจากใยโพลิโพรพิลีน  100%  | ไร้ปลอดสารฟอร์มาลีน | กันไฟลาม (มาตรฐานกันไฟลาม : ประเภท 1 – สภาพเดิมหลังการซักและซักแห้ง : จุดไฟติดแต่ดับ)

 

ข้อดีของวีราเน่ฉีกง่าย GEM

 

ฉีกได้ 2 ทิศทาง

ฉีกออกง่ายเป็นพิเศษหลังการปัก

ไม่มีขอบคม

ไม่แข็งตัวหลังการซัก

ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง

hands tearing a piece of gem super tear interlining fabric

การรับรองมาตรฐาน

 

วีราเน่ฉีกง่ายพิเศษ กันไฟลาม และ ปลอดสารฟอร์มาลิน

ไม่พบสารฟอร์มาลีน (BS EN ISO 14184-1:1999)

มาตรฐานกันไฟลาม: ประเภท 1 – สภาพเดิม หลังการซัก และ หลังซักแห้ง: จุดไฟติดแต่ดับ

 
 
lighter lighting a piece of fire retardant gem super tear interlining fabric

การเก็บรักษา

 

เราแนะนําให้เก็บ วีราเน่ฉีกง่ายพิเศษ GEM ในรูปแบบม้วนเช่นเดียวกับตอนซื้อ ควรเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก เก็บให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ ความร้อน ความชื้น และ แสงแดด

 

สนใจสั่งซื้อ

 

หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดต่อเราผ่านทางแบบสอบถามด้านล่าง หรืออีเมลมาที่ info@rapos.com หรือโทร 02-010-1000

rapos group interlinings on two storage racks

การเก็บรักษา

 

เราแนะนําให้เก็บ วีราเน่ฉีกง่ายพิเศษ GEM ในรูปแบบม้วนเช่นเดียวกับตอนซื้อ ควรเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก เก็บให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ ความร้อน ความชื้น และ แสงแดด

 

rapos group interlinings on two storage racks

สนใจสั่งซื้อ

 

หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดต่อเราผ่านทางแบบสอบถามด้านล่าง หรืออีเมลมาที่ info@rapos.com หรือโทร 02-010-1000

 

ติดต่อเรา