rapos group logo

ศูนย์รวมวัตถุดิบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมการปักและการ์เม้นท์

บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทริเริ่มใหม่ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพสำหรับงานปักและการ์เม้นท์แบบครบวงจรโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทสำหรับอุตสาหกรรมงานปักและโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่เส้นด้ายไปจนถึงเครื่องปัก ปัจจุบันบริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด รวมกันในเครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป จำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ประเภทให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

rapos group logo

ศูนย์รวมวัตถุดิบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมการปักและการ์เม้นท์

บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทริเริ่มใหม่ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพสำหรับงานปักและการ์เม้นท์แบบครบวงจรโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทสำหรับอุตสาหกรรมงานปักและโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่เส้นด้ายไปจนถึงเครื่องปัก ปัจจุบันบริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด รวมกันในเครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป จำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ประเภทให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

melco amaya single head embroidery machine with 16 colours of gem polyester embroidery thread
melco amaya single head embroidery machine with 16 colours of gem polyester embroidery thread

คุณค่าที่เรายึดมั่น

คุณค่าที่เรายึดมั่น

คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการในการผลิตเสื้อผ้าได้อย่างสูงสุดและมีความโดดเด่นในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และ ประสิทธิภาพในการใช้งาน

นวัตกรรม

เราตั้งใจให้บริการครบวงจรเพื่อความเป็นเลิศในด้านการปักให้กับลูกค้า จึงเป็นเหตุผลหลักที่เราไม่หยุดพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเครือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเชื่อมั่น

นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าที่เน้นคุณภาพแล้วเราใส่ใจในการบริการที่น่าเชื่อถือโปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา

คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการในการผลิตเสื้อผ้าได้อย่างสูงสุดและมีความโดดเด่นในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และ ประสิทธิภาพในการใช้งาน

นวัตกรรม

เราตั้งใจให้บริการครบวงจรเพื่อความเป็นเลิศในด้านการปักให้กับลูกค้า จึงเป็นเหตุผลหลักที่เราไม่หยุดพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเครือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเชื่อมั่น

นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าที่เน้นคุณภาพแล้วเราใส่ใจในการบริการที่น่าเชื่อถือโปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา

ประวัติความเป็นมา

 

จุดเริ่มต้น

บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2531 เป็นบริษัทขนาดเล็กที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพสำหรับงานปักและการ์เม้นท์แบบครบวงจร ในปี พ.ศ. 2534 บริษัทมองเห็นถึงโอกาศและเริ่มขยายผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการปักและเครื่องนุ่งห่ม ในปี พ.ศ. 2537 นับแต่นั้นมาเราเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่คัดสรรวัสดุและความรู้ใหม่ของอุตสาหกรรมการปักสู่ประเทศไทย

 

ขยายผลิตภัณฑ์สู่เครื่องจักร

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยและเอเชียในปี พ.ศ. 2542 บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและเริ่มจำหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการปัก ด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทจึงได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับเครื่องปักยี่ห้อ Richpeace ภายใต้บริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด

 

การสร้างแบรนด์ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท Richpeace และ เครื่องตัดเลเซอร์ ของบริษัท CadCam Technology ในขณะเดียวกันเราได้มีการสังเกตแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เปิดตัวยี่ห่อสินค้าใหม่ชื่อว่า GEM ซึ่งมีตั้งแต่ไหมปักไปจนถึงสักหลาดคุณภาพสูง

 

การเติบโตของตลาด

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด เติบโตในอุตสาหกรรมการปักลูกไม้ในประเทศไทย โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมลูกไม้เป็นอัตรา 80% และเมื่อรวมกับความสำเร็จของ GEM บริษัทได้เติบโตถึงอัตรา 70% ของวัตถุดิบงานปักและการ์เม้นท์ในประเทศไทย นอกจากนี้แล้วบริษัทยังมีการขยายออกไปต่างประเทศมากขึ้นซึ่งรวมถึงประเทศ เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย และ บังคลาเทศ

 

ภาพรวมในปัจจุบัน และ วิสัยทัศน์ในอนาคต

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของวีราเน่คุณภาพสูงยี่ห้อ Hugo Stoff ภายในเอเซีย และได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผุ้เดียวในไทย สำหรับ สเปรย์ในอุตสาหกรรมงานปักและการ์เม้นท์ชองยี่ห้อ Silconi ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสนับสนุนและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในไทยและทั่วโลก

ประวัติความเป็นมา

 

จุดเริ่มต้น

บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2531 เป็นบริษัทขนาดเล็กที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพสำหรับงานปักและการ์เม้นท์แบบครบวงจร ในปี พ.ศ. 2534 บริษัทมองเห็นถึงโอกาศและเริ่มขยายผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการปักและเครื่องนุ่งห่ม ในปี พ.ศ. 2537 นับแต่นั้นมาเราเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่คัดสรรวัสดุและความรู้ใหม่ของอุตสาหกรรมการปักสู่ประเทศไทย

 

ขยายผลิตภัณฑ์สู่เครื่องจักร

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยและเอเชียในปี พ.ศ. 2542 บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและเริ่มจำหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการปัก ด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทจึงได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับเครื่องปักยี่ห้อ Richpeace ภายใต้บริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด

 

การสร้างแบรนด์ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท Richpeace และ เครื่องตัดเลเซอร์ ของบริษัท CadCam Technology ในขณะเดียวกันเราได้มีการสังเกตแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เปิดตัวยี่ห่อสินค้าใหม่ชื่อว่า GEM ซึ่งมีตั้งแต่ไหมปักไปจนถึงสักหลาดคุณภาพสูง

 

การเติบโตของตลาด

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด เติบโตในอุตสาหกรรมการปักลูกไม้ในประเทศไทย โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมลูกไม้เป็นอัตรา 80% และเมื่อรวมกับความสำเร็จของ GEM บริษัทได้เติบโตถึงอัตรา 70% ของวัตถุดิบงานปักและการ์เม้นท์ในประเทศไทย นอกจากนี้แล้วบริษัทยังมีการขยายออกไปต่างประเทศมากขึ้นซึ่งรวมถึงประเทศ เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย และ บังคลาเทศ

 

ภาพรวมในปัจจุบัน และ วิสัยทัศน์ในอนาคต

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของวีราเน่คุณภาพสูงยี่ห้อ Hugo Stoff ภายในเอเซีย และได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผุ้เดียวในไทย สำหรับ สเปรย์ในอุตสาหกรรมงานปักและการ์เม้นท์ชองยี่ห้อ Silconi ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสนับสนุนและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในไทยและทั่วโลก

แบรนด์ของเรา

แบรนด์ของเรา

rapos group logo
gem logo
hugo stoff interlining logo
tnc embroidery needle logo
richpeace logo
melco logo
cadcam technology logo

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา