ศูนย์รวมวัตถุดิบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมการปักและการ์เม้นท์

บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทริเริ่มใหม่ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพสำหรับงานปักและการ์เม้นท์แบบครบวงจรโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทสำหรับอุตสาหกรรมงานปักและโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่เส้นด้ายไปจนถึงเครื่องปัก ปัจจุบันบริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด รวมกันในเครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป จำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ประเภทให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

ศูนย์รวมวัตถุดิบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมการปักและการ์เม้นท์

บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทริเริ่มใหม่ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพสำหรับงานปักและการ์เม้นท์แบบครบวงจรโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทสำหรับอุตสาหกรรมงานปักและโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่เส้นด้ายไปจนถึงเครื่องปัก ปัจจุบันบริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด รวมกันในเครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป จำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ประเภทให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

คุณค่าที่เรายึดมั่น

คุณค่าที่เรายึดมั่น

คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการในการผลิตเสื้อผ้าได้อย่างสูงสุดและมีความโดดเด่นในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และ ประสิทธิภาพในการใช้งาน

นวัตกรรม

เราตั้งใจให้บริการครบวงจรเพื่อความเป็นเลิศในด้านการปักให้กับลูกค้า จึงเป็นเหตุผลหลักที่เราไม่หยุดพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเครือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเชื่อมั่น

นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าที่เน้นคุณภาพแล้วเราใส่ใจในการบริการที่น่าเชื่อถือโปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา

คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการในการผลิตเสื้อผ้าได้อย่างสูงสุดและมีความโดดเด่นในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และ ประสิทธิภาพในการใช้งาน

นวัตกรรม

เราตั้งใจให้บริการครบวงจรเพื่อความเป็นเลิศในด้านการปักให้กับลูกค้า จึงเป็นเหตุผลหลักที่เราไม่หยุดพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเครือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเชื่อมั่น

นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าที่เน้นคุณภาพแล้วเราใส่ใจในการบริการที่น่าเชื่อถือโปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา

ประวัติความเป็นมา

 

จุดเริ่มต้น

บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2531 เป็นบริษัทขนาดเล็กที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพสำหรับงานปักและการ์เม้นท์แบบครบวงจร ในปี พ.ศ. 2534 บริษัทมองเห็นถึงโอกาศและเริ่มขยายผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการปักและเครื่องนุ่งห่ม ในปี พ.ศ. 2537 นับแต่นั้นมาเราเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่คัดสรรวัสดุและความรู้ใหม่ของอุตสาหกรรมการปักสู่ประเทศไทย

 

ขยายผลิตภัณฑ์สู่เครื่องจักร

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยและเอเชียในปี พ.ศ. 2542 บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและเริ่มจำหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการปัก ด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทจึงได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับเครื่องปักยี่ห้อ Richpeace ภายใต้บริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด

 

การสร้างแบรนด์ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท Richpeace และ เครื่องตัดเลเซอร์ ของบริษัท CadCam Technology ในขณะเดียวกันเราได้มีการสังเกตแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เปิดตัวยี่ห่อสินค้าใหม่ชื่อว่า GEM ซึ่งมีตั้งแต่ไหมปักไปจนถึงสักหลาดคุณภาพสูง

 

การเติบโตของตลาด

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด เติบโตในอุตสาหกรรมการปักลูกไม้ในประเทศไทย โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมลูกไม้เป็นอัตรา 80% และเมื่อรวมกับความสำเร็จของ GEM บริษัทได้เติบโตถึงอัตรา 70% ของวัตถุดิบงานปักและการ์เม้นท์ในประเทศไทย นอกจากนี้แล้วบริษัทยังมีการขยายออกไปต่างประเทศมากขึ้นซึ่งรวมถึงประเทศ เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย และ บังคลาเทศ

 

ภาพรวมในปัจจุบัน และ วิสัยทัศน์ในอนาคต

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของวีราเน่คุณภาพสูงยี่ห้อ Hugo Stoff ภายในเอเซีย และได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผุ้เดียวในไทย สำหรับ สเปรย์ในอุตสาหกรรมงานปักและการ์เม้นท์ชองยี่ห้อ Silconi ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสนับสนุนและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในไทยและทั่วโลก

ประวัติความเป็นมา

 

จุดเริ่มต้น

บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2531 เป็นบริษัทขนาดเล็กที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพสำหรับงานปักและการ์เม้นท์แบบครบวงจร ในปี พ.ศ. 2534 บริษัทมองเห็นถึงโอกาศและเริ่มขยายผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการปักและเครื่องนุ่งห่ม ในปี พ.ศ. 2537 นับแต่นั้นมาเราเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่คัดสรรวัสดุและความรู้ใหม่ของอุตสาหกรรมการปักสู่ประเทศไทย

 

ขยายผลิตภัณฑ์สู่เครื่องจักร

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยและเอเชียในปี พ.ศ. 2542 บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและเริ่มจำหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการปัก ด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทจึงได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับเครื่องปักยี่ห้อ Richpeace ภายใต้บริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด

 

การสร้างแบรนด์ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท ราพอส เทคโนโลยี จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท Richpeace และ เครื่องตัดเลเซอร์ ของบริษัท CadCam Technology ในขณะเดียวกันเราได้มีการสังเกตแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เปิดตัวยี่ห่อสินค้าใหม่ชื่อว่า GEM ซึ่งมีตั้งแต่ไหมปักไปจนถึงสักหลาดคุณภาพสูง

 

การเติบโตของตลาด

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด เติบโตในอุตสาหกรรมการปักลูกไม้ในประเทศไทย โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมลูกไม้เป็นอัตรา 80% และเมื่อรวมกับความสำเร็จของ GEM บริษัทได้เติบโตถึงอัตรา 70% ของวัตถุดิบงานปักและการ์เม้นท์ในประเทศไทย นอกจากนี้แล้วบริษัทยังมีการขยายออกไปต่างประเทศมากขึ้นซึ่งรวมถึงประเทศ เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย และ บังคลาเทศ

 

ภาพรวมในปัจจุบัน และ วิสัยทัศน์ในอนาคต

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของวีราเน่คุณภาพสูงยี่ห้อ Hugo Stoff ภายในเอเซีย และได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผุ้เดียวในไทย สำหรับ สเปรย์ในอุตสาหกรรมงานปักและการ์เม้นท์ชองยี่ห้อ Silconi ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสนับสนุนและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในไทยและทั่วโลก

แบรนด์ของเรา

แบรนด์ของเรา

GEM_Logo_1-120x91
Hugo_Stoff_Logo_3-121x60
TNC_Logo_2_3-120x124

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา